Page 3 - Brezovec, Tomi, ur., 2015. HISTUR razstave, izložbe. Založba Univerze na Primorskem, Koper
P. 3
TUR je čezmejni projekt programa Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS) Slovenija – Hrvaška 2007-2013. V okviru projekta, ki je proučeval
turizem kot skupna (kulturna) dediščina obalnega dela istrskega polotoka, sta bili pripravljeni razstavi o razvoju kopališke mode na Jadranu ter
o razvoju turistične destinacije Portorož. Poleg Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem (vodilni partner) v projektu sodelujejo
še Zavod Mediteranum iz Pirana, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije in Hrvatski muzej turizma iz Opatije.
HISTUR je projekt prekograničnog programa Europske teritorijalne suradnje (ETS) Slovenija-Hrvatska 2007-2013. U okviru projekta proučavan
je turizam kao zajednička kulturna baština obalnog dijela istarskog poluotoka. Rezultat proučavanja prikazan je na izložbama o razvoju kupališ-
ne mode na Jadranu i o razvoju turističke destinacije Portorož. Partneri v projektu su Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije
– Turistica, Portorož (vodeći partner); Zavod Mediteranum, Piran; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija i Hrvatski muzej
turizma iz Opatije.

Život na plaži / Življenje na plaži
autor izložbe/avtor razstave: Nataša Babić, Hrvatski muzej turizma, Opatija
Opatija, 18.3. – 30.4.2015
Portorož, 12.5. – 30.6.2015

Portorož na obisku / Portorož u gostima
avtor razstave/autor izložbe: Tomi Brezovec, Fakulteta za turistične študije, Portorož

Opatija, 14.5.2015 – 5.7.2015
Portorož, 15.7.- 30.8.2015
   1   2   3   4   5   6   7   8