Studia universitatis hereditati: uredniški odbor / Editorial Board

Glavni in odgovorni urednik / Editor in Chief
Zrinka Mileusnić, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Slovenija
suh.editor@upr.si

Uredniki / Editors

 • Irena Lazar, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija
 • Alenka Tomaž, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija
 • Gregor Pobežin, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija
 • Peter Sekloča, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija
 • Jadranka Cergol, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija

Uredniški odbor / Editorial Board

 • Vesna Bikić, Arheološki institut Beograd, SANU, Srbija
 • Zdravka Hincak, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • Matej Hriberšek, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Tea Perinčić, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Hrvatska
 • Maša Sakara Sučevič, Pokrajinski muzej Koper, Slovenija
 • Paola Visentini, Museo Friulano di Storia Naturale, Italia
 • Mojca Ramšak, Filozofska fakulteta & Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Mario Novak, Centar za primijenjenu bioantropologiju (BIOANT), Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvaška
 • Matija Strlič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija, and University College London, Great Britain
 • Karol Zielinski, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 •  Saša Čaval, Archaeology Center, School of Humanities and Sciences, University of Stanford, USA , and Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU, Slovenija
 • Krish Seetah, Department of Anthropology, School of Humanities and Sciences, University of Stanford, USA
 •  Martina Blečić Kavur, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija
 • Jonatan Vinkler, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija
 • Valentina Brečko Grubar, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija
 • Katja Hrobat Virloget, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija
 • Alenka Janko Spreizer, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija
 • Petra Kavrečič, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija
 • Marcello Potocco, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija
 • Jana Volk, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija

Domača stran / Home page