Turizem


Zbirke


Monografije in zborniki

 • 4. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo: turizem, izobraževanje in management 2013; soustvarjanje uspešne poslovne prihodnosti. Zbornik povzetkov.
  PDF
 • Brezovec, Aleksandra, ur. 2015. Turistica: 20 let – s cveta v svet. Zbornik ob 20-letnici delovanja Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem (1995-2015). Koper: Založba Univerze na Primorskem.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Brezovec, Tomi, ur., 2015. HISTUR mostre – exhibitions.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Brezovec, Tomi, ur., 2015. HISTUR razstave – izložbe.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Gačnik, Aleš (ur.). UNESCO forum.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Gosar, Anton, Miha Koderman, and Mariana Rodela, eds., 2015. Dark Tourism. Post-WWI Destinations of Human Tragedies and Opportunities for Tourism Development: Proceedings of International Workshop.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Ivankovič, Gordana, in Mateja Jerman. 2013. Osnove računovodstva v turizmu |predogled|.
  PDF
 • Ivankovič, Gordana, in Mateja Jerman. 2014. Poslovne finance v turizmu.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Ivankovič, Gordana, in Mateja Jerman, ur., 2015. Spremljanje in primerjava dosežkov hrvaških in slovenskih hotelov  ■ Praćenje i usporedba rezultata hrvatskih i slovenskih hotela.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Jere Jakulin, Tadeja, 2016. Kvalitativno modeliranje kompleksnih sistemov v turizmu.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Juvan, Emil, Doris Gomezelj Omerzel, Maja Uran Maravič, 2017. Spremljanje vedenja turistov.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Kerma, Simon. 2018. Vinski turizem z geografskim poreklom.
  FlipBook | PDF | HTML 5
 • Kukanja, Marko. 2012. Management prehrambenih obratov – operativni procesi |predogled|.
  PDF  | FlipBook
 • Kukanja, Marko, 2016. Od beneškega bakalaja do sladke Istre: razvoj prehrambenega gostinstva na Slovenski obali.
  FlipBook | PDF | HTML 5
 • Kukanja, Marko, 2017. Management kakovosti v prehrambenem gostinstvu:
  zagotavljanje kakovosti ponudbe in lojalnosti gostov.
  FlipBook | PDF | HTML 5
 • Kukanja, Marko, ur. 2019. Trajnostno upravljanje s turistično destinacijo Mediteranska Slovenija.
  FlipBook | PDF | HTML 5
 • Kukanja, Marko, ur. 2022. Turistična podjetja in pandemija covida-19: krizno upravljanje, izzivi in priložnosti.
  FlipBook | PDF
 • Mušič, Katarina, Tina Kociper in Marijana Sikošek, ur., 2014. Turizem in management. Na poti k uspešni poslovni prihodnosti. Večavtorska monografija / Proceedings.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Lesjak, Miha, 2018. Velike športne prireditve in turizem.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Lesjak, Miha, Aleksandra Brezovec in Helena Nemec Rudež, ur. 2013. Innovative Marketing for Coastal Destinations.
  FlipBook | PDF
 • Nemec Rudež, Helena. 2013. Potovalna dejavnost v sodobnem okolju.
  FlipBook | PDF
  Nemec Rudež, Helena, ur. 2015. Soustvarjanje v turizmu.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Nemec Rudež, Helena, 2016. Analiza turističnega povpraševanja izbranih izvornih trgov Slovenije.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Remnants of First World War (WWI) – Research, Renovation and Rejuvenation of Cultural Tourism Sites
  FlipBook | PDF
 • Rok, Marija, 2015. Poti v zaposljivost.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Rok, Marija. 2014. Validacija in verifikacija vseživljenjskega učenja.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Sedmak, Gorazd, et al., ur., 2015. Spodbujanje ruralnega turizma ■ Poticanje ruralnog turizma.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Sedmak, Gorazd, in Almir Peštek, ur. 2015. Strateški aspekti upravljanja turističkom destinacijom ■ Strateški aspekti upravljanja turistične destinacije.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Šuligoj, Metod, ur. 2015. Retrospektiva turizma Istre.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Šuligoj, Metod in Mojca Dobravec. 2017. Komunizem in turizem v Portorožu: katalog razstave.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Terčelj, Dušan 2015. The Culture of Wine in Slovenia. Edited by Aleš Gačnik.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Uran Maravić, Maja. 2016. Kategorizacija nastanitvenih obratov.
  FlipBook | PDF | HTML 5
 • Uran Maravić, Maja. 2017. Ocenjevanje kakovosti v gostinstvu.
  FlipBook | PDF | HTML 5
 • Uran Maravić, Maja, in Gordana Ivankovič. 2017. Zagotavljanje kakovosti v gostinstvu.
  FlipBook | PDF | HTML 5
 • Vodeb, Ksenija. 2014. Turistična destinacija: sodobna obravnava koncepta.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Vodeb, Ksenija, ur. 2014. Trajnostni razvoj turističnih destinacij alpsko-jadranskega prostora.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Vodeb, Ksenija. 2018. Destinacijski management in turistične atrakcije: zbirka nalog.
  | PDF |
 • Vodeb, Ksenija, ur. 2018. Turistične atrakcije.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Sikošek, Marijana. 2017. Kongresna dejavnost: vidiki privlačnosti destinacije.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Vranješ, Matej, Aleš Gačnik in Tadeja Jere Jakulin, ur. 2021. Potenciali razvoja turizma na Unescovih lokacijah svetovne dediščine v Sloveniji.
  FlipBook | PDF

Izbor izdaj Založbe Univerze na Primorskem s področja turizma je dostopen tudi na EconPapers.