Revije

Založba Univerze na Primorskem izdaja vrsto mednarodnih znanstvenih in strokovnih revij s področij družboslovja, humanistike in naravoslovja. Vse revije izhajajo v elektronski obliki in so v celoti prosto dostopne.


Znanstvene revije


Strokovne revije