Etika objavljanja

Z oddajo rokopisa v obravnavo avtorji izjavljajo, da je rokopis izviren, da ni v obravnavi za objavo drugje in da so ustrezno navedli vse vire, ki so jih uporabili pri pripravi rokopisa. Predložene rokopise založba preveri s programom za ugotavljanje plagiatorstva.

Vse rokopise pregledata vsaj dva neodvisna recenzenta, recenzije so slepe. Recenzenti za svoje delo ne prejmejo plačila; urednika morajo obvestiti o vsakem konfliktu interesov, vse podatke o rokopisu morajo obravnavati kot zaupne, rokopise pa morajo ocenjevati le po njihovi vsebini. Recenzenti morajo svoje ocene utemeljiti, osebna kritika pa ni dovoljena.

Za odločitev o sprejemu rokopisov v objavo so odgovorni uredniki, ki pa se morajo pred sprejemom odločitev posvetovati z uredniškim odborom. Avtorji vseh predloženih rokopisov morajo dobiti odgovor v pisni obliki, ne glede na to, če je rokopis sprejet ali zavrnjen. Obravnava rokopisov ne sme trajati več kot šest mesecev od dneva predložitve.

Avtorji, recenzenti, uredniki in drugi sodelavci se morajo pri svojem delu ravnati po smernicah, ki jih je oblikoval Committee on Publication Ethics (COPE).