Edukacijske vede

 • Baloh, Barbara. 2019. Umetnost pripovedovanja otrok v zgodnjem otroštvu.
  18,00 EUR | Predogled
 • Bratož, Silva, ur. 2017. Razsežnosti sodobnih učnih okolij / Dimensions of Contemporary Learning Environments.
  28,00 EUR | Predogled
 • Bratož, Silva, Anja Pirih in Alenka Kocbek, ur. 2020. Pathways to Plurilingual Education.
  24,00 EUR | Predogled
 • Bratož, Silva, Mojca Žefran, Anja Pirih in Anita Sila. 2023. English for Educational Contexts.
  18,00 EUR | Predogled
 • Cencič, Miroslava. 2018.  Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju.
  36,00 EUR | Predogled
 • Čotar Konrad, Sonja, Bodgana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić in Giuliana Jelovčan, ur. 2019. Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja.
  30,00 EUR | Predogled
 • Čotar Konrad, Sonja, in Sonja Rutar. 2018. Od konkretne izkušnje do reflektiranih spoznanj: dnevnik Praktičnega usposabljanja 1
  Brezplačno | PDF |
 • Čotar Konrad, Sonja, in Tina Štemberger, ur. 2018. Strokovne podlage za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in priporočila za opremljenost šol.
  Brezplačno | FlipBook | PDF | HTML5
 • Drobnič, Janez. 2018. Kariera in osebe s posebnimi potrebami.
  24,00 EUR | Predogled
 • Herzog, Jerneja, in Aksinja Kermanuner. 2021. Vidiki transformacije umetniških del v veččutno obliko.
  15,00 EUR | Predogled
 • Hozjan, Dejan, ur., 2015. Razvijanje kakovosti na Univerzi na Primorskem.
  Brezplačno | FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Kranjčan, Mitja. 2016. Od igre do projekta.
  20,00 EUR | Predogled
 • Kukanja Gabrijelčič, Mojca. 2017. Poučevanje nadarjenih učencev v osnovni šoli.
  20,00 EUR | Predogled
 • Kukanja Gabrijelčič, Mojca, in Keli Gorela. 2018.  Nadarjenost na predšolski stopnji.
  20,00 EUR | Predogled
 • Kukanja Gabrijelčič, Mojca, in Monika Kuntner. 2021. Nekatere izbrane teme in aktualna problematika šolskega svetovalnega dela.
  20,00 EUR | Predogled
 • Kukanja Gabrijelčič, Mojca, in Maruška Seničar Željeznov, ur. 2018. Teaching Gifted and Talented Childrenin A New Educational Era.
  Brezplačno | FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2016. Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica.
  12,00 EUR | Predogled
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2017. The Importance of Education in Kindergarten.
  12,00 EUR | Predogled
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2018. Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lastni profesionalni razvoj.
  14,00 EUR | Predogled
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2019. Spodbudno okolje in participacija predšolskega otroka v vrtcu.
  15,00 EUR | Predogled
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2021. Pedagoški vidiki komunikacije v vrtcu.
  15,00 EUR | Predogled
 • Marovič, Mateja, in Andreja Sinjur. 2018. Večdimenzionalnost socialnopedagoških diskurzov.
  Brezplačno | FlipBook | PDF | HTML5
 • Mešinović, Sanela, Mara Cotič in Amalija Žakelj. 2017. Učenje in poučevanje geometrije v osnovni šoli.
  Brezplačno | Predogled
 • Pegan, Nika, Urška Čeklić in/and Tadeja Volmut, ur./eds., 2015. Izmerimo in razgibajmo uro športa v šoli / Let’s measure and diversify a physical education class.
  Brezplačno | FlipBook | PDF
 • Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo: zbornik povzetkov zaključne konference projekta SKUM.
  Brezplačno | FlipBook | PDF
 • Retar, Iztok. 2019. Zgodnje gibalno učenje in poučevanje.
  20,00 EUR | Predogled | Nakup
 • Rutar, Sonja, Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger in Silva Bratož, ur. 2017. Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu / Perspectives of  Internationalisation and Quality in Higher Education.
  28,00 EUR | Predogled 
 • Zbornik povzetkov strokovne konferenceSpodbujanje učinkovitega učenja. 2020.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Štemberger, Tina, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar in Amalija Žakelj, ur. 2018. Oblikovanje inovativnih učnih okolij.
 • Brezplačno | Predogled
 • Volk, Marina. 2019. Medpredmetne povezave z matematiko na razredni stopnji.
  12,00 EUR | Predogled
 • Teršek, Andraž. 2017. Socialna ustavna demokracija: iz filozofije in teorije v prakso.
  25,00 EUR | Predogled