Uredništvo

Glavni urednik
Jonatan Vinkler, zalozba@upr.si

Vodja založbe
Alen Ježovnik, zalozba@upr.si

Samostojni strokovni sodelavec
Davorin Dukić, davorin.dukic@upr.si

Uredniški odbor
Gregor Pobežin, UP Fakulteta za humanistične študije
Ana Grdović Gnip, UP Fakulteta za management
Vito Vitrih, UP FAMNIT in UP IAM
Silva Bratož, UP Pedagoška fakulteta
Ana Petelin, UP Fakulteta za vede o zdravstvu
Janko Gravner, University of California, Davis
Krstivoje Špijunović, Učiteljski fakultet Užice
Miloš Zelenka, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích in Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Simon Kerma, UP Turistica
Jonatan Vinkler, Založba UP
Alen Ježovnik, Založba UP

Izjava o dostopnosti