Humanistika

Lazar, Irena, ur. 2022. Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije – 20 let.
FlipBook | PDF

Lazar, Irena, Aleksander Panjek in Jonatan Vinkler, ur. 2020. Mikro in makro: pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije


Zbirke


Monografije

 • Bianco, Furio, in Aleksander Panjek, ur., 2015. Upor, nasilje in preživetje: slovenski in evropski primeri iz srednjega in novega veka.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Blečić Kavur, Martina. 2014. Dama iz Čikata ■ The Lady from Čikat ■ Dama iz Čikata.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Blečić Kavur, Martina. 2014. Uhvati pravu ravnotežu! ■ Get the balance right!
  FlipBook | PDF
 • Blečić Kavur, Martina. 2015. Povezanost pespektive ■ A coherence of perspective.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Blečić Kavur, Martina, et al. 2014. Mjesta susretanja ■ Places of contact ■ Mesta srečevanja
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Čuš, Alenka, Marcello Potocco, Lidija Rezoničnik in Nina Zavašnik, ur. 2018. Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah.
  FlipBook | PDF | HTML 5
 • Hrobat Virloget, Katja, et al., ur./eds. 2015. Stone naratives: heritage, mobility, performance
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Hrobat Virloget, Katja. 2021. V tišini spomina.
  FlipBook | PDF
 • Hrobat Virloget, Katja, and/in Petra Kavrečič, ur./eds. 2015. Il paesaggio immateriale del Carso
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Hrobat Virloget, Katja, in Petra Kavrečič, ur. 2015. Nesnovna krajina Krasa.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • L’italiano in contesti plurilingui: incroci linguistico-culturali. 2019.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Juri, Luka. 2017. Autopoiesi di sistemi-regione: Il caso dell’Istria Slovena e proposta metodologica.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Kavrečič, Petra, 2017. Turizem v Avstrijskem Primorju. 2., dopolnjena elektronska izdaja.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Kavur, Boris. 2014. Devet esejev o (skoraj) človeški podobi.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Kavur, Boris. 2014. Vse stvari štejejo (v majhnih količinah) …
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Kavur, Boris. 2015. Everything counts (in small amounts).
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Kavur, Boris, Marija Lubšina Tušek. 2016. Na stičišču svetov | On the Crossroad of Worlds.
  FlipBook | PDF | HTML 5
 • Koderman, Miha, in Vuk Tvrtko Opačić, ur. 2020. Challenges of Tourism Development in Protected Areas of Croatia and Slovenia.
  FlipBook | PDF
 • Kotnik, Vlado. 2018. Medijske etnografije.
  FlipBook | PDF | HTML 5
 • Lazar, Irena. 2016. AS – Arheologija za vse: Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv | AS – Project Archaeology for All: Revival of the the Archaeological park Simonov zaliv.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • META Humanities – The Mediterranean Summer School of Theoretical and Applied Humanities: Mediterranean Identities.
  PDF
 • Mlinar, Anton. 2012. Etika življenja: pogled od znotraj.
  PDF  | FlipBook
 • Panjek, Aleksander. 2015. Kulturna krajina in okolje Krasa.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Panjek, Aleksander. 2015. Paesaggio culturale e ambiente del Carso.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Panjek, Aleksander. 2016. Krvavi poljub svobode: upor na galeji Loredani v Kopru in beg galjotov na Kras leta 1605. 2., dopolnjena izdaja
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Panjek, Aleksander, Jesper Larsson, and Luca Mocarelli, eds. 2017. Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective: Alps, Scandinavia and Beyond.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Panjek, Aleksander, in Žarko Lazarević, ur., Preživetje in podjetnost: Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Pelc, Stanko. 2015. Mestno prebivalstvo Slovenije.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Pelc, Stanko, ed. 2015. Spatial, social and economic factors of marginalization in the changing global context.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Pelc, Stanko, and Miha Koderman, eds. 2016. Regional development, sustainability, and marginalization.
  FlipBook | PDF | HTML 5
 • Potocco, Marcello, ur. 2018. Literatura v preseku družbe, družba v preseku literature.
  FlipBook | PDF | HTML 5
 • Ratkajec, Hrvoje, 2015. Industrialzacija in prostor.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Rezoničnik, Lidija, in Marcello Potocco, ur., 2016. Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah ▪︎ Social and political processes in modern slavic cultures, languages and literatures.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Rižnar, Igor. 2013. Antologiziranje in prevajanje poezije.
  FlipBook | PDF
 • Svetlič, Rok. 2010. Izbrana poglavja iz politične morale.
  PDF | FlipBook
 • Svetlič, Rok, ur. 2011. K novi paradigmi pravičnosti.
  PDF | FlipBook
 • Vinkler, Jonatan, ur. 2017. “Božja beseda ostane na veke”. Študije k razstavi ob 500-letnici reformacije.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Vinkler, Jonatan, Ana Beguš in Marcello Potocco. 2019. Ideology in the 20th Century: Studies of Literary and Social Discourses and Practices.
  FlipBook | PDF | HTML5