Psihologija

Knjižne zbirke


Monografije

 • Poštuvan, V., (ur.). (2020). Znanja, spretnosti in kompetence na področju duševnega zdravja.
  PDF | FlipBook
 • Poštuvan, V. (2022). Po koncu: žalovanje in integracija po samomoru.
  PDF | FlipBook
 • Zadravec Šedivy, N., in Poštuvan, V. (ur.). (2022). Samomorilno vedenje mladostnikov.
  PDF | FlipBook
 • Poštuvan, V.,  in Čerče, M. (ur.). (2023). Psiholog v dilemi: etične vsebine in etična zavest v praksi.
  PDF | FlipBook