Gimnastika

V učbeniku je v prvem vsebinskem sklopu predstavljena gimnastična terminologija, ki je zelo  pomembna za sporazu-mevanje in razumevanje med praktičnim prikazom učenja posameznih elementov. V drugem delu so opisane praktične vsebine oz. gimnastični elementi na posameznih orodjih moške in ženske športne gimnastike. Vsak gimnastični element ima natančen opis pravilne izvedbe, sledi opis metodičnega postopka učenja elementa in asistence oz. varovanja gimnastičnega elementa, na koncu pa so predstavljene najpogostejše napake, ki se pojavljajo med izvedbo. Da bi bila vsebina še nadzorneje prikazana in razumljivejša, smo posamezne  gimnastične elemente na orodjih opremili s slikovnim materialom.

192 str., 20,00 EUR | Predogled

Prevencija poškodb in telesna priprava plesalcev

Telo za uspešno izvedbo plesnih elementov in izogib mišično-skeletnim poškodbam potrebuje primerno razvite osnovne gibalne sposobnosti. Celovito gibalno funkcijo sestavljajo gibljivost in mobilnost, koordinacija in spretnost, funkcionalne sposobnosti, stabilnost in ravnotežje ter jakost in moč. Tako kot hiša ne bo stala brez dobrih temeljev, tudi telo za uspešno plesno vadbo potrebuje dobro postavljene temelje. Treba se je zavedati, da je poškodbe bolje in lažje preprečiti, kot reševati vse težave, do katerih privedejo, ko se zgodijo. Zato se priporoča izvajanje vadbe za prevencijo poškodb, ki ima lahko poleg zmanjšanja možnosti za njihov nastanek tudi pomemben vpliv na uspešnost v plesu.

299 str., 27,50 EUR | Predogled

MIC 2024

The MIC 2024 conference aims to explore the next generation challenges facing different industries, sectors, and fields, with a particular focus on fostering innovation, building resilience, promoting regeneration, and ensuring inclusivity – it is open to all contributions that address the next generation challenges. The conference also aims to bring together academics, professionals, and experts from management, economics, human resource management, organizational studies, finances, accounting, and other related fields, while providing a unique platform for knowledge exchange and collaboration.

» PDF

Stories about Endangered Plants

This children’s book series was brought to life through the collaborative efforts of the COST Action ConservePlants. Our researchers are committed not only to their scientific work but also to sharing knowledge with people of all ages, especially children. And what better way to captivate young minds than through stories! Within this collection, we proudly showcase the captivating tales of endangered plants, lovingly penned by our passionate researchers. These stories offer a unique window into the lives of these remarkable plants, providing valuable insights into their importance and the challenges they face. Each narrative is crafted to both entertain and educate, fostering a love for nature and promoting conservation.

» Stories about Endangered Plants

2024 Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology Conference

The Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology Conference is an international annual event organized by the Slovene Centre for Suicide Research (Andrej Marušič Institute, University of Primorska) in collaboration with FAMNIT (University of Primorska). This year’s programme focused on the theme ‘Is Suicide Prevention Destined to Stagnate?’ with speakers addressing crucial issues related to suicidal behavior, suicide, and prevention strategies. Our sessions were designed to deepen understanding and promote active dialogue.

PDF | FlipBook

Predstavitev knjige Politike človekovih pravic

11. junija ob 18.00 bo v UP Univerzitetni knjižnici v Kopru predstavitev knjige Simone Kustec in Draga Zajca Politike človekovih pravic. Osrednji namen te knjige je spregovoriti o politikah človekovih pravic, o zgodovinskih in idejnih razlogih za  njihov pojav, o ključnih kritičnih točkah, ki so gnale  njihov več kot dvatisočletni razvoj, o državnih  institucijah in njihovih ukrepih glede človekovih pravic,  o odnosu do demokracije, vrednot, ideologije, razmerju med politiko in pravom človekovih pravic ter  končno o vlogi slednjih v prihajajočem obdobju  umetne inteligence.

180 str., 19,00 EUR | Predogled

Liber.ac 2024

Založba Univerze na Primorskem bo svoje izdaje predstavila na 15. sejmu akademske knjige Liber.ac, ki bo pod geslom »Poučujem. Prihodnost oblikujem« potekal med 21. in 23. majem 2024 v Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Na sejmu bodo izdaje Založbe UP naprodaj z 20-odstotnim popustom.

Predstavitev prenovljene revije Anthropos

V sredo, 8. maja, bo ob 18.30 v Knjižnici Šiška v Ljubljani potekala predstavitev prenovljene revije Anthropos, ki je ena izmed osrednjih slovenskih humanističnih znanstvenih revij z več kot pol stoletja tradicije. Gostujoče urednice Katja Utroša, Nina Cvar in Vesna Liponik bodo predstavile vsebine objavljenih blokov, v nadaljevanju pa bodo s Tomažem Grušovnikom, glavnim urednikom, premišljevale o stanju, predvsem pa prihodnosti znanstvenih revij s področja humanistike  in družboslovja.

Spletna stran dogodka
Revija Anthropos

COST ConservePlants
Final Conference

Ob izteku COST akcije CA18201 ConservePlants bo v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli 12. in 13. februarja 2024 potekala zaključna konferenca, na kateri bo sodelovalo preko 70 udeležencev iz 25 evropskih držav. Udeleženci bodo v petih sekcijah predstavili aktivnosti, povezane z varovanjem ogroženih rastlinskih vrst, na konferenci pa bo predstavljena tudi serija štirih otroških knjig, ki so bile izdane v okviru projekta. V zborniku je predstavljenih 26 predavanj in 18 posterjev, opremljen pa je z avtorskimi fotografijami slovenskih ogroženih vrst. COST akcija je potekala med oktobrom 2019 in aprilom 2024, vodila jo je doc. dr. Živa Fišer z Univerze na Primorskem.

Zbornik povzetkov

Glasbena kritika – nekoč in danes

Z bogatim naborom člankov tujih avtorjev, ki jih dopolnjuje nekaj slovenskih prispevkov, skuša ta monografija predvsem osvetliti kritiško delovanje nekaterih najpomembnejših osebnosti s področja glasbene kritike. Ta namreč ni narekovala le izvajalskih standardov, temveč je vplivala na širšo glasbeno recepcijo ter bolj ali manj aktivno sooblikovala podobo glasbene kulture. Tako prispevki domačih in tujih avtorjev jasno kažejo, da je imela glasbena kritika v preteklosti nadvse pomembno vlogo v domala vseh segmentih glasbenega življenja. Kot taka ta razprava namenja pozornost tudi aktualnemu stanju glasbene kritike, njenemu obstoju oz. razvojnim možnostim.

Studia musicologica Labacensia 7
PDF | HTML