Muzikologija

Monografije

  • Križnar, Franc, in Igor Grdina, ur. 2023. Josip Ipavec in njegov svet.
  • Pucihar, Ilonka. 2023. Moj prijatelj klavir za učitelje: koncepti, veščine in strategije pouka klavirja.
    PDF | FlipBook
  • Vinkler, Jonatan, in Jernej Weiss, ur. 2015. Musica et Artes: ob osemdesetletnici Primoža Kureta.
    PDF | FlipBook

Posebne izdaje


Knjižne zbirke