Knjige

Založba Univerze na Primorskem izdaja znanstvene monografije, zbornike znanstvenih posvetov, učbenike in druge monografske publikacije s področij edukacijskih ved, humanistike, managementa, muzikologije, naravoslovja, turizma in zdravstvenih ved.

Monografske publikacije so večinoma v slovenskem jeziku, nekatere pa tudi v angleščini in drugih jezikih. Praviloma izhajajo v elektronski obliki in so prosto dostopne.