Zdravstvene vede

 • Babnik, Katarina, in Martina Kocbek, ur. 2012. Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti: zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved.
  PDF | FlipBook
 • Babnik, Katarina, in Martina Kocbek, ur. 2012. Slovenski dan dietetike / Slovenian day of dietetics. Prva znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo / First scientific conference with international participation. Zbornik prispevkov / Proceedings.
  PDF | FlipBook
 • De Leo, Diego, 2013. Prelomnice – neobičajno popotovanje v globine samomora |predogled|.*
  * Pri izdaji sta sodelovala Inštitut Andrej Marušič Univerze na Primorskem in Ozara Slovenije, nacionalno združenje za kakovost življenja.
  FlipBook | FlipBook for iPad
 • Droge in nekemične zasvojenosti v Obalno-kraški regiji in Primorsko-goranski županiji ◆ Droge i nekemijske ovisnosti u Obalno-kraškoj i Primorsko-goranskoj županiji. Zbornik povzetkov.
  FlipBook | PDF | HTML 5
 • Jurdana, Mihaela. 2020. Fiziologija: učbenik za študente zdravstvenih ved.
  28 EUR | Predogled
 • Kozinc, Žiga, in Nejc Šarabon. 2021. Osnove analize gibalnih sposobnosti za študente Aplikativne kineziologije.
  28 EUR | Predogled
 • Peršolja, Melita, ur. 2022. Management zdravstvene nege.
  28,50 EUR | Predogled
 • Petelin, Ana, ur., 2014. Slovenski dan dietetikov in nutricionistov ■ Slovenian day of dietitians and nutritionists. Zbornik prispevkov / Proceedings.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Petelin, Ana, ur., 2020. Zdravje delovno aktivne populacije/Health of the Working-Age population: Zbornik/Proceedings.
  FlipBook | PDF
 • Petelin, Ana, ur., 2020. Zdravje delovno aktivne populacije/Health of the Working-Age population: Zbornik povzetkov z recenzijo/Book of Abstracts.
  FlipBook | PDF
 • Petelin, Ana, ur., 2021. Zdravje Zdravje starostnikov/Health of the Elderly: Zbornik povzetkov z recenzijo/Book of Abstracts.
  FlipBook | PDF
 • Petelin, Ana, ur., 2022. Zdravje otrok in mladostnikov/Health of children and adolescents: Zbornik povzetkov z recenzijo/Book of Abstracts.
  FlipBook | PDF
 • Petelin, Ana, ur., 2022. Zdravje otrok in mladostnikov/Health of children and adolescents: Zbornik/Proceedings.
  FlipBook | PDF
 • Petelin, Ana, Mihaela Jurdana, Zala Jenko Pražnikar, Maša Černelič Bizjak in Mojca Bizjak, ur., 2015. Razumeti debelost.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Petelin, Ana, Matej Plevnik, Urška Čeklić, Boštjan Žvanut, Patrik Pucer, in Mariza Bulič, ur. 2019. Zdravje otrok in mladostnikov/Health of Children and Adolescents: Zbornik/Proceedings
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Petelin, Ana, Matej Plevnik, Urška Čeklić, Boštjan Žvanut, Patrik Pucer, in Mariza Bulič, ur. 2019. Zdravje otrok in mladostnikov/Health of Children and Adolescents: Zbornik povzetkov/Book of Abstracts
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Petelin, Ana, in Helena Skočir, ur. 2020. Raziskovanje za zdravje, zdravje za znanje: 12. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Izola, 28. avgust 2020; zbornik prispevkov z recenzijo.
  FlipBook | PDF
 • Petelin, Ana, in Nejc Šarabon, ur. 2018. Zdravje starostnikov/Health of the Elderly: Zbornik/Proceedings
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Petelin, Ana, in Nejc Šarabon, ur. 2018. Zdravje starostnikov/Health of the Elderly: Zbornik povzetkov/Book of Abstracts
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Petelin, Ana, Nejc Šarabon in Boštjan Žvanut, ur. 2017. Zdravje delovno aktivne populacije/Health of the Working-Age Population: Zbornik/Proceedings
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Petelin, Ana, Nejc Šarabon in Boštjan Žvanut, ur. 2017. Zdravje delovno aktivne populacije/Health of the Working-Age Population: Zbornik povzetkov z recenzijo/Book of Abstracts
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Prosen, Mirko, Doroteja Rebec in Helena Skočir. 2021. Praktikum zdravstvene nege 1: visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega.
  35 EUR | Predogled
 • Poštuvan, Vita, in Alenka Tančič Grum, 2015. Programa NARA – MOČ strokovnjakom skozi čuječnost.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Raspor, Peter, ur. 2014. Hrana in prehrana za zdravje: Koliko hrane zavržemo?
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Ravnik, Dean, in Andrej Kocjan. 2018. Funkcionalna anatomija za študente Aplikativne kineziologije.
  15 EUR | Predogled
 • Sember, Vedrana, in Shawnda A. Morrison. 2018. The Mind-Body Connection: How Physical Activity and physical Fitness Affect Academic Performance.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Šarabon, Nejc, in Ana Petelin. 2020. Interdisciplinarna obravnava zdravega staranja.
  16 EUR | Predogled
 • Štemberger Kolnik, Tamara, David Ravnik et al., ur., 2014. Zdravstvena nega v javnem zdravju / Nursing in Public Health. Druga znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo / Second scientific conference with international participation. Zbornik prispevkov / Proceedings.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Zadel, Aleksander, ur. 2012. Zbornik projekta IDO Primorske: Kakovost delovnega okolja v Sloveniji 2009-2012.
  PDF | FlipBook
 • Zadnik, Vesna, et al., ur. 2015. Sodobni koncepti cepljenj in preventive v osnovnem zdravstvenem varstvu ■ Contemporary vaccinations and prevention concepts in primary health care.
  FlipBook | PDF | FlipBook for iPad
 • Zerbo Šporin, Dorijana. 2021.  Aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu.
  Brezplačna izdaja | Predogled