Prodaja

Učbenike in druge publikacije je mogoče naročiti po elektronski pošti zalozba@upr.si.
Kupnino za učbenik nakažite na SI56011006000001866  Univerza na Primorskem:

 • Baloh, Barbara. 2019. Umetnost pripovedovanja otrok v zgodnjem otroštvu.
  sklic 00 1056592, 18 EUR
 • Bratož, Silva, Mihaela Brumen, Mateja dagarin Fojkar in Karmen Pižorn. Teaching English at Primary Level.
  sklic 00 1056303, 24 EUR
 • Bratož, Silva, in Mojca Žefran. English for Education Studies.
  sklic 00 1056383, 12 EUR
 • Bratož, Silva, Mojca Žefran, Anja Pirih in Anita Sila. English for Educational Contexts.
  sklic 00 1056290, 18 EUR
 • Drobnič, Janez. 2018. Kariera in osebe s posebnimi potrebami.
  sklic 00 1056529, 24 EUR
 • Hercog, Jerneja, in Aksinja Kermauner. 2021. Vidiki transformacije umetniških del v veččutno obliko. sklic 00 1056116, 15 EUR
 • Kopačin, Barbara, in Eda Birsa. 2022. Prožne oblike učenja in poučevanja glasbenih ter likovnih vsebin.
  sklic 00 1056180, 18 EUR
 • Krajnčan, Mitja. 2016. Od igre do projekta.
  sklic 00 1056455, 20 EUR
 • Krajnčan, Mitja, ur. 2022. Socialnopedagoške teme 1.
  sklic 00 1056195, 20 EUR
 • Krajnčan, Mitja, in Katja Vrhunc Pfeifer. 2021. Krizne intervence v vzgojnih zavodih.
  sklic 00 1056067, 20 EUR
 • Krmac, Nina, in Majda Cencič. 2022. Kvalitativno pedagoško raziskovanje: od ideje do podatkov
  sklic 00 1056181, 16 EUR
 • Kukanja Gabrijelčič, Mojca. 2017. Poučevanje nadarjenih učencev v osnovni šoli.
  sklic 00 1056359, 20 EUR
 • Kukanja Gabrijelčič, Mojca, in Keli Gorela. 2018.  Nadarjenost na predšolski stopnji.
  sklic 00 1056525, 20 EUR
 • Kukanja Gabrijelčič, Mojca, in Monika Kuntner. 2021. Nekatere izbrane teme in aktualna problematika šolskega svetovalnega dela.
  sklic 00 1056117, 20 EUR
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2016. Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica.
  sklic 00 1056467, 12 EUR
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2017. The Importance of Education in Kindergarten.
  sklic 00 1056363, 12 EUR
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2018. Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lastni profesionalni razvoj.
  sklic 00 1056512, 14 EUR
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2019. Spodbudno okolje in participacija predšolskega otroka v vrtcu.
  sklic 00 1056595, 15 EUR
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2020. Dnevna rutina v vrtcu in njen  pomen za razvoj predšolskega otroka.
  sklic 00 1056030, 16 EUR
 • Lepičnik Vodopivec, Jurka, in Maja Hmelak. 2021. Pedagoški vidiki komunikacije v vrtcu.
  sklic 00 1056118, 15 EUR
 • Retar, Iztok. 2019. Zgodnje gibalno učenje in poučevanje.
  sklic 00 1056594, 20 EUR
 • Rutar, Sonja, Darjo Felda, Martina Rodela, Nina Krmac, Mateja Marovič in Karmen Drljić, ur. 2021. Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih.
  sklic 00 1056093, 39 EUR
 • Štemberger, Tina. 2020. Uvod v pedagoško raziskovanje.
  sklic 00 1056033, 16 EUR
 • Štemberger, Tina. 2021. Še ena knjiga o statistiki: univariatne in bivariatne statistične metode v edukaciji.
  sklic 00 1056101, 15 EUR
 • Volk, Marina. 2019. Medpredmetne povezave z matematiko na razredni stopnji.
  sklic 00 1056593, 12 EUR
 • Teršek, Andraž. 2017. Socialna ustavna demokracija: iz filozofije in teorije v prakso.
  sklic 00 1056317, 25 EUR

V naročilu navedite svoj naslov in ga skupaj s potrdilom v vplačilu
pošljite na zalozba@upr.si

Za študente Univerze na Primorskem je poštnina brezplačna.