Studia musicologica Labacensia

Glavni urednik / Editor in Chief ■ Jernej Weiss
Odgovorni urednik / Executive Editor ■ Jonatan Vinkler
Tehnična urednica / Technical Editor ■ Rebeka Glasenčnik Kociper
Uredniški odbor / Editorial Board ■ Matjaž Barbo, Helmut Loos, Wolfgang Marx, Lubomír Spurný, Leon Stefanija, Michael Walter, Jernej Weiss

ISSN 2536-2445 | E-ISSN 2712-2867


Weiss, Jernej, ur. 2017. Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti/Musical Migrations: Crossroads of European Musical Diversity.

Studia musicologica Labacensia 1
ISBN 978-961-6984-94-2 (pdf)
ISBN 978-961-6984-95-9 (html)
ISBN 978-961-6984-96-6 (print)

FlipBook | PDF

 

 

 


Weiss, Jernej, ur. 2018. Nova glasba v »novi« Evropi med obema svetovnima vojnama/New Music in the “New” Europe between the Two World Wars.

Studia musicologica Labacensia 2
ISBN 978-961-7023-72-5 (pdf)
ISBN 978-961-7023-73-2 (html)
ISBN 978-961-7023-74-9 (print)
DOI 10.26493/978-961-7023-72-5

FlipBook | PDF

 

 

 


Weiss, Jernej, ur. 2019. Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju/The Role of National Opera Houses in the 20th and 21st Centuries

Studia musicologica Labacensia 3
ISBN 978-961-7055-50-4 (pdf)
ISBN 978-961-7055-51-1 (html)
ISBN 978-961-7055-52-8 (print)
DOI 10.26493/978-961-7055-50-4

FlipBook | PDF

 

 

 


Weiss, Jernej, ur. 2020. Konservatoriji: profesionalizacija in specializacija glasbenega dela/Conservatories: Professionalisation and Specialisation of Musical Activity

Studia musicologica Labacensia 4
ISBN 978-961-7055-86-3 (pdf)
ISBN 978-961-7055-87-0 (html)
ISBN 978-961-7055-88-7 (print)
DOI 10.26493/978-961-7055-86-3

FlipBook | PDF

 

 

 


Weiss, Jernej, ur. 2021. Opereta med obema svetovnima vojnama/Operetta between the two world wars

Studia musicologica Labacensia 5
ISBN 978-961-293-055-4 (pdf)
ISBN 978-961-293-056-1 (html)
ISBN 978-961-293-057-8 (print)
DOI 10.26493/978-961-293-055-4

FlipBook | PDF

 

 

 


Weiss, Jernej, ur. 2023. Glasbena društva v dolgem 19.  stoletju: med ljubiteljsko in profesionalno kulturo/Music societies in the long 19th century: between amateur and professional culture

Studia musicologica Labacensia 6
ISBN 978-961-293-217-6 (pdf)
ISBN 978-961-293-218-3 (html)
ISBN 978-961-293-219-0 (print)
DOI 10.26493/978-961-293-217-6

FlipBook | PDF

 

 

 


Weiss, Jernej, ur. 2024. Glasbena kritika – nekoč in danes/Music Criticism – Yesterday and Today

Studia musicologica Labacensia 7
ISBN 978-961-293-299-2 (pdf)
ISBN 978-961-293-307-7 (html)
ISBN 978-961-293-309-8 (print)
DOI 10.26493/978-961-293-299-2

FlipBook | PDF

 

 

 


Izdaje v zbirki Studia musicologica Labacensia so prosto dostopne pod pogoji
Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 License.
Studia musicologica Labacensia is distributed under the terms of the
Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 License.