Knjižnica Ludus

Urednica Silva Bratož ■ ISSN 2630-3809


  • Čotar Konrad, Sonja, in Tina Štemberger, ur. 2018. Strokovne podlage za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in priporočila za opremljenost šol.
    Brezplačno | FlipBook | PDF | HTML5

Izdaje v Knjižnici Ludus so prosto dostopne pod pogoji
Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 License.