Priročniki Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani

Glavni urednik Dušan Kranjc
Uredniški odbor Andrej Misson, Miha Rogina, Volodja Balžalorsky,
Sebastjan Vrhovnik, Aleš Vesel, Anton Potočnik, Egon Mihajlovič,
Barbara Jernejčič Fürst, Branka Rotar Pance

E-ISSN 2712-4576


Marina Bizjak (2020),
Petje v obdobju mutacije

Priročniki Akademije za glasbo
Univerze v Ljubljani 1

ISBN 978-961-6984-63-8 (pdf )
ISBN 978-961-6984-64-5 (html)

FlipBook | PDF | HTML5

 

 

 


Izdaje v zbirki Priročniki Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani
so prosto dostopne pod pogoji licence
Creative Commons CC BY-SA 4.0.