Famnit Textbooks | Famnitovi učbeniki

E-ISSN 2738-2966


  • Perdih, Andrej, Katja Lakota in Alja Prah. 2020. Strukture bioloških molekul.
    FlipBook | PDF
  • Kordeš, Urban, in Maja Smrdu. 2015. Osnove kvalitativnega raziskovanja.
    FlipBook | PDF

Izdaje v zbirki Famnit textbooks | Famnitovi učbeniki
so prosto dostopne pod pogoji licence
Creative Commons CC BY-SA 4.0.