Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Založbe Univerze na Primorskem in se nahaja na spletnem naslovu https://hippocampus.si. Univerza na Primorskem se zavezuje, da uporabnikom omogoča dostopnost do spletišča Založbe Univerze na Primorskem v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Zagotovljene prilagoditve

 • uporabniku prijazna in enostavno spletna stran za krmarjenje; 
 • berljiva, logično strukturirana z enostavno navigacijo; 
 • vsebina je opremljena z internimi in eksternimi povezavami za povezljivost vsebin; 
 • ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem;  
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta;  
 • stran je možno povečati do 200% 
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Vtičnik Meni za dostopnost 

Spletno mesto omogoča tudi namenski vtičnik “Meni za dostopnost” z namenom spodbujanja vključenosti in dostopnosti za vse skupine uporabnikov. Ta omogoča osebam z različnimi oblikami oviranosti prilagojeno zaznavanje, razumevanje, navigacijo in interakcijo s spletiščem.  Na voljo je možnost izbiranja: 

 • črno-belega prikaza,
 • temnega in svetlega kontrastnega prikaza,
 • ustavitve gibanja,
 • berljivih pisav,
 • podčrtanih povezav,
 • spreminjanja velikosti pisave.

Stopnja skladnosti 

Spletno mesto https://hippocampus.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. 

Nedostopna vsebina zaradi nesorazmernega bremena:  

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Spletna stran je skladna s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1., ki je zahtevan v ZDSMA in jo lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Kljub temu nekatere trenutno objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih vsebin so: 

 • besedila v formatu PDF,
 • nadomestni opisi naloženih slik,
 • vsebine v formatih, ki zahtevajo uporabo namenskih aplikacij. 

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov info@upr.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora. 

Izvršilni postopek 

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov gp.ijs@gov.si.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo. 

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.ijs@gov.si
www.ijs.gov.si  

Priprava izjave o dostopnosti 

Izjava je bila pripravljena 19. aprila 2023 na podlagi samoocene.