Izpod krivoverskega peresa


Slovenska književnost 16. stoletja
in njen evropski kontekst

Jonatan Vinkler

Slovenian Scientific Series in Humanities 2

ISBN 978-961-293-034-9 | PDF
ISBN 978-961-293-035-6 | HTML

 

 

 

 


Vsebina

  • Predgovor
  • Med kladivom zgodovine in nakovalom zgodovinopisja: tekstna življenja Martina Luthra
  • Med prevajanjem in pisanjem: Trubarjeva biblija v kulturnozgodovinskem kontekstu
  • Prvi veliki pripovedni tekst slovenske književnosti in njegovi konteksti: Hišna postila Primoža Trubarja (1595)
  • Povzetek
  • Summary
  • Viri in literatura