La lingua italiana nell’educazione in contesti plurilingui


La lingua italiana nell’educazione in contesti
plurilingui: diritto, scelta, opportunità
Italijanski jezik v izobraževanju v večjezičnih
okoljih: pravica, izbira, priložnosti

A cura di Anja Zorman
e Jadranka Cergol

Slovenian Scientific Series in Humanities 3

ISBN 978-961-293-045-5 | PDF
ISBN 978-961-293-046-2 | HTML

 

 

 


Indice