Mikro in makro: pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije


Uredili
Irena Lazar
Aleksander Panjek
Jonatan Vinkler

ISBN 978-961-7023-13-8 (pdf )
ISBN 978-961-7023-26-8 (html)

1. knjiga | PDF | HTML
2. knjiga | PDF | HTML

 

 

 

 


Vsebina

Uvodna razprava

1. Čas in prostor

2. Sporočanje in sporazumevanje