Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko (SZZH): uredništvo
Slovenian Scientific Series
in Humanities (SSSH): Editorial Office

Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko
Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, SI-6000 Koper


Glavni urednik / Editor in Chief

 • Aleksander Panjek

Uredniki / Editors

 • Žarko Lazarević, (zgodovina / history)
 • Katja Hrobat Virloget (etno-antropologija / ethno-anthropology)
 • Nives Zudič Antonič (jezikoslovje / linguistics)
 • Gregor Kovačič (geografija / geography)
 • Irena Lazar (arheologija / archaeology)
 • Lev Centrih (stiki z gostujočimi uredniki in avtorji / guest editors and authors contact person).

Uredniški odbor / Editorial Board

 • Aleksej Kalc, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
 • Alenka Janko Spreizer, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
 • Allen J. Grieco, Harvard Center for Renaissance Studies at Villa I Tatti
 • Alma Hafizi, Shkodra University, Faculty of Foreign Languages
 • Ana Zwitter, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
 • Angela Fabris, University of Klagenfurt, Faculty of Humanities
 • Claudio Minca, University of Bologna, Department of History and Cultures
 • Eerika Koskinen-Koivisto, University of Jyväskylä, Department of History and Ethnology
 • Guido Alfani, Bocconi University, Department of Social and Political Sciences
 • Jesper Larsson, Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities; Swedish University of Agricultural Sciences; Ostrom Workshop at Indiana University
 • Jonatan Vinkler, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
 • Julijana Vučo, University of Belgrade, Faculty of Philology
 • Kinga Dávid, University of Szeged, Faculty of Arts
 • Michèle Baussant, CNRS – French National Centre for Scientific Research, Institute of Social and Political Sciences; Paris Nanterre University
 • Miha Koderman, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
 • Mirza Mejdanija, University of Sarajevo, Faculty of Philosophy
 • Nevena Škrbič Alempijević, University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, President of the International Society for Ethnology and Folklore
 • Peter Teibenbacher, University of Graz, School of Business, Economics and Social Sciences, Economic and Social History Institute
 • Petra Kavrečič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
 • Piotr Guzowski, University of Bialystok, Institute of History
 • Satoshi Murayama, Kagawa University, Faculty of Education
 • Vlado Kotnik, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
 • Vuk Tvrtko Opačić, University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Geography

Domača stran / Home Page