Aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu

Učbenik Aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu je namenjen študentom študijskih programov, katerih poslanstvo je tudi skrb za zdravje delovno aktivne populacije, njegove vsebine pa bodo v pomoč tudi zaposlenim in delodajalcem, promotorjem zdravja, strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu ter drugi zainteresirani javnosti. Kostno-mišična obolenja in psihosocialna tveganja pri delu predstavljajo pomemben vzrok zdravstvenega absentizma, dolgotrajne odsotnosti z dela, delovne invalidnosti in prezgodnjega upokojevanja delavcev. Skupina strokovnjakov različnih strok je učbenik pripravila v projektu »Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu«.

268 str., brezplačna izdaja | Predogled