Arhivi Kategorije: Knjižne novosti

English for Educational Contexts

The new course book English for Educational Contexts is designed to enhance the English language proficiency of students in the field of education studies. It covers a range of topics relevant to a variety of contemporary educational settings, with particular emphasis on addressing the specific needs of Slovenian language learners. The course book places the learners at the center of the learning process and guides them toward the critical use of digital resources and tools, thus fostering an engaging learning experience.

124 str., 18 EUR | Nakup

Pogovor o samomoru

Avtorica priročnika Pogovor o samomoru, Vita Poštuvan, je v njem zbrala svoje strokovne in praktične izkušnje dela s posamezniki, ki se znajdejo v hudi stiski. S pomočjo priročnika lahko prepoznamo značilnosti samomorilnega procesa, poskušamo razumeti misli posameznikov, ki razmišljajo o samomoru ter tudi lastne odzive na stiske. Osrednji del priročnika pa zajemajo koraki za pogovor, ki nam služijo kot okvir, kako nasloviti temo pogovora o najtežjih življenjskih vprašanjih.

FlipBook | PDF

Psiholog v dilemi

Delo je neprecenljiv vpogled slovenskih psihologov v etična vprašanja njihovega dela. Poleg psihologov pa je knjiga priporočljiva za vse, ki jih zanimata etična problematika dela z ljudmi in reševanje etičnih problemov v praksi.
Janek Musek

Knjiga pred vami združuje teoretična spoznanja, praktične primere, kritičen pogled na tisto, kar se je že zgodilo, in mnoge izvrstne ideje za ravnanje v prihodnje – vsekakor izjemno branje!
Tanja Kajtna

PDF | Flipbook

Vzgoja in izobraževanje med preteklostjo in prihodnostjo

V znanstveni monografiji osvetljujemo vzgojno-izobraževalne probleme v soočanju perspektiv  preteklosti in prihodnosti. Sprašujemo se, kako sta bila, sta in bosta pojmovana vzgoja in izobraževanje za uspešno učenje in spodbujanje razvoja v hitro napredujočem tehnološkem svetu. Monografija vsebuje poglobljene prispevke z različnih perspektiv in z različnimi teoretskimi podlagami, ki osvetljujejo mnogoterost šolskega polja, ravni vzgoje in izobraževanja, deležnike, procese, produkte in dosežke, ki sestavljajo izzive v raziskovanju v izobraževanju.

PDF | Flipbook

Vzgoja in izobraževanje
v času covida-19

Namen monografije je, da bi skozi pričujoče izkušnje in spoznanja iz različnih držav, različnih sociokulturnih kontekstov, različnih predmetov ter različne percepcije učiteljev, učencev, staršev in institucij prepoznali nove strategije poučevanja v izrednih razmerah, hkrati pa da bi izkušnje prenesli tudi v sodobno šolo 21. stoletja, ki bo izkušnje poučevanja in učenja na daljavo vključila v inovativne procese edukacije v sodobnih družbenih okoliščinah, torej odgovorila na to, kako biti prilagodljiv, prožen in odziven. Kaže, da te izredne okoliščine preraščajo v trajen pojav, na katerega bomo morali vsi, ki delamo v izobraževalni dejavnosti, računati kot na nekaj vsakdanjega ter vselej spremljajočega.

» PDF

MIC 2023

MIC 2023 conference aims at shedding light on a green, digital, and inclusive society. We cordially welcome you, the researchers, professionals, and educators, to share with the MIC community your ideas, research, and scenarios from different perspectives: management, economics, organizational studies, finances and accountancy, education, or any other perspective that might contribute to fruitful, challenging, and interesting discussion.

» PDF

Integrirana kmečka ekonomija

V pogledih na slovensko zgodovino prevladuje podoba brezpravnega kmeta, ki živi v pasivnem družbenem in ekonomskem položaju. Koncept integrirane kmečke ekonomije izpodbija predpostavko, da je kmet stremel izključno k preživetju in da so bile dejavnosti onkraj samooskrbnega kmetovanja izraz gole potrebe. Nasprotno, razkriva, da kmet izkazuje voljo po doseganju boljšega življenjskega standarda ter jo udejanja. V teoretičnem delu so predstavljeni pomembnejši koncepti, s katerimi se v evropskem zgodovinopisju obravnava kmečko kombiniranje virov dohodka, v empiričnem pa prakse kombiniranja dejavnosti po slovenskih deželah v zgodnjem novem veku.

» Vsebina

Vseživljenjsko učenje odraslih

Monografija Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj obravnava tri področja,  pomembna za prihodnost civilizacije: trajnostni razvoj, digitalizacijo ter vseživljenjsko izobraževanje. Gre za  področja, ki jim je v zadnjem času namenjena  precejšnja pozornost. Monografija s pregledom obsežnih mednarodnih raziskav in s podatki, ki so bili zbrani z različnimi strategijami empiričnega raziskovanja, osvetljuje stanje in implicira  razvoj prakse v naslednjem obdobju. Monografija bo v dragoceno pomoč odločevalcem, strokovni javnosti in študentom, in to za namen poglobljenega vpogleda v izobraževanje  odraslih ter tudi kritičnega premisleka o razvoju novih praks na tem področju.

PDF | FlipBook

Abstracts of the 2nd Slovenia–Turkey Bilateral Colloquium

Cultural and natural heritage have acquired international significance with the emergence of  exploration trips, mass tourism, and the admiration of travellers over time. There are many reasons why cultural and natural heritage change places, from  archaeological excavations and the exploration of natural heritage to the dangers that have threatened cultural heritage, including art, due to wars and conflicts. The volume has three parts: the first covers the intersection between the humanities and tourism; the second deals with the natural and legal aspects of restitution; and the third overlaps law and tourism.

PDF | FlipBook

Selected Topics in the Didactics of Mathematics

Technological advances are increasingly influencing  changes in educational practices and, consequently,  changes in the development of didactics. If in the past,  educational institutions were one of the main ‘sources  of knowledge,’ this is no longer the case, as information is available to the individual at virtually every step. Approaches to learning and teaching mathematics are also changing. Modern approaches to learning and teaching mathematics are based on the active involvement of the learner in the learning process. The purpose of teaching mathematics is not only to impart mathematical knowledge, but also to make students discover, think and build mathematics.

214 str., 20,00 EUR | Predogled