Gimnastika

V učbeniku je v prvem vsebinskem sklopu predstavljena gimnastična terminologija, ki je zelo  pomembna za sporazu-mevanje in razumevanje med praktičnim prikazom učenja posameznih elementov. V drugem delu so opisane praktične vsebine oz. gimnastični elementi na posameznih orodjih moške in ženske športne gimnastike. Vsak gimnastični element ima natančen opis pravilne izvedbe, sledi opis metodičnega postopka učenja elementa in asistence oz. varovanja gimnastičnega elementa, na koncu pa so predstavljene najpogostejše napake, ki se pojavljajo med izvedbo. Da bi bila vsebina še nadzorneje prikazana in razumljivejša, smo posamezne  gimnastične elemente na orodjih opremili s slikovnim materialom.

192 str., 20,00 EUR | Predogled