Integrirana kmečka ekonomija

V pogledih na slovensko zgodovino prevladuje podoba brezpravnega kmeta, ki živi v pasivnem družbenem in ekonomskem položaju. Koncept integrirane kmečke ekonomije izpodbija predpostavko, da je kmet stremel izključno k preživetju in da so bile dejavnosti onkraj samooskrbnega kmetovanja izraz gole potrebe. Nasprotno, razkriva, da kmet izkazuje voljo po doseganju boljšega življenjskega standarda ter jo udejanja. V teoretičnem delu so predstavljeni pomembnejši koncepti, s katerimi se v evropskem zgodovinopisju obravnava kmečko kombiniranje virov dohodka, v empiričnem pa prakse kombiniranja dejavnosti po slovenskih deželah v zgodnjem novem veku.

» Vsebina