Interdisciplinarna obzorja visokošolske didaktike

Projekt Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu izboljšuje kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo inovativnih in prožnih oblik učenja in poučevanja. Z izvajanjem pedagoških usposabljanj, oblikovanjem multiplikatorjev, pripravo didaktičnih gradiv ter izvedbo analiz s področja učenja in poučevanja prispeva k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter boljši sistemski podprtosti visokošolskih institucij. Monografija omogoča vpogled v različna teoretična in aplikativna izhodišča ter inovativne pristope, odpira pa tudi kritične razprave.

PDF | FlipBook