Prenovljena revija Management

Izšla je nova številka revije Management, ki se je v letošnjem letu preoblikovala iz znanstvene v strokovno revijo in dobila novo grafično podobo. Prinaša prispevke o pomenu uspešnega sodelovanja med šolstvom in gospodarstvom, slovenskem trgu faktoringa, podjetniških namerah študentov v povezavi z zaznavanjem ovir v okolju, celostni nakupni izkušnji v luči sprememb v današnjem času nastajanju nove multipolarne globalne ureditve in vlogi LR Kitajske v njej. V drugem delu revije najdete tudi aktualne informacije o dejavnostih na UP Fakulteti za management.

PDF