Promocijska gradiva

 • Dobrodošli v Portorožu, dobrodošli na Turistici! 2018.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Experience the University of Primorska: Welcome Guide for Exchange Students. 2019.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Go UP! University of Primorska Study Offer in English Language. 2015.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Mavrič, Frenk, ur., 2014. Univerza na Primorskem danes in jutri | Università del Litorale oggi e domani | University of Primorska Today and Tomorrow.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Postani UP! Informacije o študiju na Univerzi na Primorskem. 2017.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Sodobna in v študenta usmerjena fakulteta: vodnik po študijskih programih UP Fakultete za humanistične študije 2016/2017.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Study at the University of Primorska: Enrollment Guide for Foreigners.  2013.
  PDF  | FlipBook | HTML5
 • UP FAMNIT – 10 let poti navzgor. 2016.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Vinkler, Jonatan, in Aleš Gačnik, ur., 2015. Livade 1.0: bionaravoslovni center.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Vodnik po prenosu znanja na Univerzi na Primorskem. 2020.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Welcome to Portorož, Welcome to Turistica! 2019.
  FlipBook | PDF | HTML5
 • Welcome Guide: Information for Exchange Students of the University of Primorska. 2017.
  PDF  | FlipBook
 • Welcome to the University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies. 2018.
  FlipBook | PDF | HTML5