Prožne oblike učenja
in poučevanja glasbenih
ter likovnih vsebin

Strokovnjaki s področja glasbene in likovne umetnosti  se že vrsto let zavedajo tudi pomembnosti poznavanja  posebnostimedpredmetnih povezav pri poučevanju  glasbenih in likovnih vsebin kot ene izmed prožnih oblik učenja. Bodočim učiteljem  razrednega pouka bodo vsebine pomagale pri izpopolnjevanju njihovega znanja s področja glasbene in likovne didaktike. Razrednim učiteljem v osnovnih šolah pa bodo spoznanja in ugotovitve v pomoč pri načrtovanju ter izvajanju prožnega učnega procesa glasbene in likovne umetnosti z medpredmetnimi povezavami ter vključevanjem IKT.

152 str., 18,00 EUR | Predogled