Še ena knjiga o statistiki

Učbenik Še ena knjiga o statistiki: univariatne in bivariatne statistične metode v edukaciji sestavljajo štirje sklopi, ki so nastali na podlagi večletnih izkušenj pri delu s študenti in so tako izrazito prilagojeni prav njihovim potrebam, predvsem študentov drugostopenjskih programov s področja začetnega izobraževanja učiteljev. Prvi sklop se usmerja v spremenljivke kot enega ključnih dejavnikov, ki ga moramo upoštevati pri izbiri statističnih metod. V drugem sklopu so predstavljene možnosti uporabe in omejitve posameznih statističnih preizkusov. Tretji sklop predstavlja nadaljevanje drugega in obsega vaje, v četrtem pa so prikazane nekatere možnosti preoblikovanja podatkov.

108 str., 15 EUR | Predogled