Severe Asthma – Basic and Clinical Views

Monografijo Severe Asthma – Basic and Clinical Views tvori šest temeljnih poglavij. Osnovnim bazičnim principom patogeneze astme sledi poglavje o dolgi poti glukokortikoidov pri zdravljenju astme, ki povzema tako zgodovinski vidik in razvoj zdravljenja, kot tudi osvetljuje problem stranskih učinkov in breme oralnih glukokortikoidov. Zgodbo v monografiji nato razvijamo z multidisciplinarnim pristopom k zdravljenju, z diagnostičnimi in terapevtskimi izzivi in fenotipi astme ter zaključimo s protislovji in dilemami, ki še obstajajo.

Vsebina