The Importance of Education in Kindergarten

Monografija The Importance of Education in Kindergarten With an Emphasis on Different
Types of Education je sistematično in vsebinsko bogato delo, ki se odlikuje po svoji akademski in strokovni utemeljenosti. Prvo poglavje obravnava splošen pogled na vzgojo in izobraževanje v vrtcu,  v naslednjih treh pa je vsebina osredinjena na vzgojo za medije, okoljsko vzgojo in vzgojo za trajnostni razvoj ter na interkulturno vzgojo. Monografija je namenjena tako znanstvenikom in študentom kot tudi učiteljem in
vzgojiteljem ter drugim strokovnim delavcem v celotni vertikali izobraževanja.

104 str., 12 EUR | Nakup