Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lasten profesionalni razvoj

Znanstvena monografija Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lasten profesionalni razvoj se osredotoča na vzgojitelja predšolskih otrok z vidika profesionalca v svojem poklicu, ki za svojo profesionalnost skrbi tako s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem kot osebnostnim razvojem. Gre za sistematično zasnovano in vsebinsko bogato monografijo, ki jo odlikuje znanstveni in strokovni pregled področja profesionalnega razvoja  vzgojiteljev predšolskih otrok na področju Slovenije nekoč in danes.

122 str., 14 EUR | Nakup