Zagotavljanje kakovosti v gostinstvu

Vsaka turistična destinacija ali organizacija, ki nastopa na trgu, išče neko vrsto prednosti pred tekmeci oziroma načine, da se razlikuje od drugih turističnih ponudnikov v očeh porabnika. Najti takšno prednost, ki bo dolgoročna in je ne bo lahko imitirati, je pravi izziv. Kaj je potrebno turistični destinaciji ali organizaciji postoriti, da si ustvari konkurenčno prednost? Monografija je nastala kot del ciljnega raziskovalnega programa Program celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu in prinaša rezultate dveh raziskav o zagotavljanju kakovosti in vpeljavi sistema USALI v slovensko hotelirstvo.

FlipBook | PDF | FlipBook for iPad