Znanja, spretnosti in kompetence na področju duševnega zdravja

Duševno zdravje postaja vedno pomembnejša tema današnjega časa. To je razumljivo, saj po eni strani število duševnih motenj vztrajno narašča; letos naj bi po ocenah Svetovne  zdravstvene organizacije depresija že predstavljala največji delež bolezni v razvitem svetu. Po drugi strani se veča ozaveščenost splošne javnosti glede odgovorne skrbi za svoje dobro počutje. Ravno temu je namenjena pričujoča knjiga; z izbranimi temami, ki so v slovenskem prostoru za razumevanje duševnega zdravja ključne, smo skušali opolnomočiti psihologe in njim sorodne poklice v vlogi vratarjev sistema.

FlipBook | PDF | HTML5