Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah

V pričujoči publikaciji so predstavljeni prispevki na temo družbeni in politični procesi v slovanskih kulturah, jezikih in literaturah. Povod zanjo so dvojezičnost, presečišče kultur in s političnimi procesi pogojene družbene spremembe slovenskega obmejnega območja, družbene in politične posledice dogajanj ob razpadu nekdanje skupne države kot tudi priključitev slovanskih držav Evropski skupnosti leta 2004 (Slovenija, Češka, Poljska in Slovaška), 2007 (Bolgarija) in 2013 (Hrvaška). Poleg člankov na predpisano temo publikacija vsebuje tudi prispevke z interdisciplinarnimi temami, povezanimi s slavistiko in slovenistiko.

Elektronska izdaja | FlipBook | PDF | HTML5