Večdimenzionalnost socialnopedagoških diskurzov

Znanstvena monografija Večdimenzionalnost socialnopedagoških diskurzov je plod dolgoletnih, dragocenih izkušenj praktikov in teoretikov, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo z bolj ali manj depriviligiranimi ter ranljivimi skupinami posameznikov, z vzgojo, izobraževanjem in socialnopedagoškim delovanjem, hkrati pa se v polju omenjenih segmentov soočajo z vrsto različnih dilem in konceptualnih izzivov ter nenaklonjenimi posamezniki, ki zaradi spleta različnih dejavnikov in okoliščin – prisotnih v današnjem neoliberalističnem sistemu – ne zmorejo zadostiti lastnim pričakovanjem in pričakovanjem sodobne družbe.

Elektronska izdaja | FlipBook | PDF | HTML5