Health of the Working-Age population

Fakulteta za vede o zdravju vsako leto organizira znanstveno in strokovno konferenco s področja zdravja, ki jo nameni različni populaciji. Letošnja konference se osredotoča na zdravstvene probleme delovno aktivne populacije. Predstavljene so aktualne študije na tem področju in novi pristopi, ki se uporabljajo v praksi. Rdečo nit konference predstavljajo aktualni problemi in izzivi na področju preventive in promocije zdravja, ki so obravnavani v sklopu različnih vsebinskih področij in sicer; ohranjanje in krepitev zdravja delovno aktivne populacije, prehrana in hidracija delovno aktivne populacije, uporaba IKT na področju zdravja delovno aktivne populacije ter fizioterapevtske in kineziološke priložnosti pri delovno aktivni populaciji.

FlipBook | PDF