Raziskovanje za zdravje, zdravje za znanje

Zbornik Raziskovanje za znanje, znanje za zdravje prinaša prispevke z 12. študentske konference
s področja zdravstvenih ved, na kateri sodelujejo študenti z vseh zdravstvenih fakultet in visokih šol v Sloveniji. Z vključevanjem študentov v raziskovalno delo prispevamo k medsebojnem sodelovanju, ki pomembno vpliva na učinkovitost in krepitev odnosov zdravstvenega tima ter krepi kakovost zdravstvene oskrbe pacientov. Medsebojno sodelovanje in izmenjava izkušenj študentov in fakultet s področja zdravstva je izjemno  pomemben dejavnik razvoja zdravstva in krepitve profesionalne identitete posameznega poklica

FlipBook | PDF