Management zdravstvene nege

Zdravstvena nega, ki se želi razvijati, je danes soočena s številnimi izzivi. Najopaznejši je pomanjkanje kadrov –medicinskih sester v praksi, kar ovira izvedbo, kakovost izvedbe in razvoj stroke nasploh. Managerji v današnjih zdravstvenih organizacijah so soočeni še s posledicami urejanja kompetenc in nazivov v zdravstveni negi, kar je prineslo številna nesoglasja znotraj stroke, ter s težkimi pogoji dela medicinskih sester. Učbenik poskuša pripomoči k reševanju teh izzivov in h globljemu razumevanju dogajanja nasploh.

346 str., 28,50 EUR | Predogled