Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

V projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM), ki poteka med letoma 2017 in 2022, sodeluje dvaintrideset konzorcijskih partnerjev, vodi pa ga Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. Dodana vrednost projekta je sodelovanje z več kot stotimi umetniki in kulturnimi ustanovami, ki skupaj z učitelji in vzgojitelji vstopajo v pedagoški prostor s svojskimi kreativnimi in inovativnimi načini uresničevanja ciljev kurikuluma in učnih načrtov.

PDF | FlipBook