Marketinški pristopi in trendi v turizmu v novi realnosti

Preučevanje vpliva pandemije na nove marketinške pristope v turizmu v spremenjenem okolju je še v povojih, zato monografija Marketinški pristopi in trendi v turizmu v novi realnosti predstavlja aktualno delo in pomemben prispevek k razumevanju izzivov turističnega marketinga v spremenjeni realnosti. Monografija bralca popelje skozi šest samostojnih znanstvenih sestavkov in pri tem osvetljuje različne vidike turističnega marketinga. Monografija je referenčno branje za vse, ki želijo poglobiti svoje znanje
o turističnem marketingu v spremenjeni realnosti, ki jo je narekovala pandemija.

PDF | FlipBook