Nekatere izbrane teme in aktualna problematika šolskega svetovalnega dela

Monografija Nekatere izbrane teme in aktualna problematika šolskega svetovalnega dela predstavlja enega celovitejših pregledov področja svetovalnega dela v osnovni šoli na Slovenskem. Široka in zahtevna interdisciplinarna problematika razvoja svetovalne službe v povezavi z raznolikimi vsebinami, težavami, vprašanji in dejavnostmi, s katerimi se dnevno sooča svetovalni delavec, je bila doslej v strokovni in znanstveni literaturi pomanjkljivo obdelana. Avtorici sta tako s svojimi bogatimi izkušnjami in strokovnostjo oblikovali znanstveno monografijo, ki je hkrati tudi študijski pripomoček
za študente pedagoških študijskih smeri.

108 str., 20 EUR | Predogled