Pedagoški vidiki komunikacije v vrtcu

Komunikacija je ključna sestavina pedagoškega procesa in se pojavlja v vseh vzgojno-izobraževalnih institucijah. Zelo pomembna je še zlasti v predšolskem obdobju, kjer z ustrezno komunikacijo postavljamo temelje za kakovosten nadaljnji razvoj otroka. Gre za vedno aktualno, pa kljub vsemu hitro razvijajoče in spreminjajoče se področje pedagoškega dela, pogosto odvisno od družbenega dogajanja in dinamike medsebojnih odnosov. Monografija ima velik pomen za vse zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja, brez težav pa bodo po njej posegli tudi starši in vsi drugi, ki ne delujejo na področju vzgoje in izobraževanja.

116 str., 15 EUR | Predogled