Nova glasba v »novi« Evropi med obema svetovnima vojnama

Znanstvena monografija Nova glasba v »novi« Evropi med obema svetovnima vojnama se posveča raziskavam slogovne in kompozicijsko-tehnične raznolikosti obdobja med obema svetovnima vojnama in vzpostavljanjem kavzalnega odnosa med slogovnimi specifikami posameznih zgodovinskih segmentov in družbenimi spremembami v t. i. »novi« Evropi po prvi svetovni vojni. Le ta je ne le povsem na novo začrtala evropske meje, temveč vplivala tudi na postopno preoblikovanje nacionalnih ideologij ter miselnih okvirov večine tedanjega prebivalstva.

Studia musicologica Labacensia 2

FlipBook | PDF | HTML5