Turistična podjetja in pandemija covida-19

Turizem je ena izmed pomembnejših gospodarskih panog na svetu, saj predstavlja dobro desetino svetovnega bruto domačega proizvoda, med pandemijo pa je bila tudi med najbolj prizadetimi. Na podlagi preučitve različnih vplivov pandemije na turistično gospodarstvo pričujoča monografija prinaša nova spoznanja s področja kriznega upravljanja v turizmu, s čimer se zapolnjuje vrzel v znanstveni obravnavi preučevanega področja ter nudi izhodišče za nadaljnje raziskave. V tem pogledu kriza predstavlja tudi številne raziskovalne izzive, ki naj bodo usmerjeni v prihodnost – v izgradnjo odpornosti turističnih podjetij pred novimi kriznimi razmerami ter preučitev turističnih trendov v novi, t. i. postkorona realnosti.

PDF | FlipBook