Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah

Pričujoča monografija Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah je eno od sklepnih dejanj projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM), ki jem ed letoma 2017 in 2022 potekal na izobraževalni vertikali od vrtcev do srednjih šol. Verjamemo, da bo pričujoča znanstvena monografija dobra opora za nadaljevanje eksperimentiranja ter sistematičnega uvajanja umetniških praks v vrtce in šole, saj je skrajni čas, da pouk »tehnoloških znanj« uravnotežimo s humanistično dimenzijo »poetskih praks«.

PDF | FlipBook