Več kot moda

Monografija Več kot moda: onkraj oblačilnih, telesnih, spolnih, odnosnih in komunikacijskih ortodoksij predstavlja še en poskus odpravljanja zaostankov pri tematizacije mode kot enega ključnih fenomenov sodobnih družb. Besedilo je teoretsko sofisticirana, analitično inovativna in stilistično atraktivna sociološka ter  antropološka analiza oblačenja kot kulturne prakse in obleke kot intimnega izkustva telesa ter hkrati javne  prezentacije telesa. V sociologiji je obravnava mode ali, bolje, obleke in oblačenja kot družbene prakse tradicionalno zapostavljena zaradi zapostavljenosti sociološke analize telesa ter telesnih praks kot družbenih.

PDF | FlipBook